"

Condiții de acordare


Solicit finanţarea procurării bunului sus-menţionat sau obţinerea împrumutului. Declar că datele înscrise în prezentul formular sunt complete, reale şi exacte. Sunt deacord că, ÎCS «Express Leasing» S.R.L. poate respinge cererea fără explicaţii. Consimt ca ÎCS «Express Leasing» S.R.L. să-mi prelucreze datele cu caracter personal furnizate de mine şi să ceară orice informaţii cu caracter personal, scrise şi orale, de la terţe persoane, de la alţi operatori de date cu caracter personal, de la  prieteni, rude, cu referire la mine, la membrii familiei mele, la bunurile ce-mi aparţin, la situaţia mea economico-financiară, la adresa mea (domiciliu/reşedinţa), la datele mele bancare, la profesia şi la locul meu de muncă, la obişnuinţele/preferinţele/comportamenul meu. De asemenea rog, cei din urmă să ofere informaţia necesară la prima cerere.  Consimt dezvăluirea datelor mele cu caracter personal către terţi (notari, asiguratori, colectori, detectivi, evaluatori si altor participanţi la tranzacţie) şi utilizarea acestora în scop de prospectare comercială. Prin expedierea prezentei cereri, confirm ca am facut cunostinta si sint deacord cu conditiile de examinare a cererii și îmi exprim consimțămîntului pentru prelucrarea datelor mele cu caracter personal.


     Nota de informare asupra drepturilor subiectului datelor cu caracter personal