"

Condiții de acordare


Solicit finanţarea procurării bunului sus-menţionat sau obţinerea împrumutului. Declar că datele înscrise în prezentul formular sunt complete, reale şi exacte. Sunt deacord că, ÎCS «Express Leasing» S.R.L. poate respinge cererea fără explicaţii. Consimt ca ÎCS «Express Leasing» S.R.L. să-mi prelucreze toate datele cu caracter personal furnizate de mine şi să ceară orice informaţii cu caracter personal, scrise şi orale, de la terţe persoane, de la alţi operatori de date cu caracter personal, de la prieteni, rude, cu referire la mine, la membrii familiei mele, etc. De asemenea rog, cei din urmă să ofere informaţia necesară la prima cerere. Consimt dezvăluirea datelor mele cu caracter personal către terţi (notari, asiguratori, colectori, detectivi, evaluatori si altor participanţi la tranzacţie) şi utilizarea acestora în scop de prospectare comercială. Cu drepturile mele ca subiect al datelor cu caracter personal am făcut cunoștință accesînd link-ul de mai jos. Prin expedierea prezentei cereri, confirm că am facut cunoștință și sînt deacord cu condițiile de examinare a cererii.


     Nota de informare asupra drepturilor subiectului datelor cu caracter personal